houten vloeren

Houten vloeren

Fabrikant/importeur - Outletprijzen

 Houten vloeren milieu

Houten vloeren fsc houten vloeren pefc

Houten vloeren FSC® - Houten vloeren PEFC

Verantwoord bosbeleid voor houten vloeren nu en in de toekomst

Verantwoord bosbeleid is waarschijnlijk het meest essentiele onderdeel voor het voortbestaan van Fairwood.

Fairwood heeft als familiebedrijf maar 1 doelstelling; het houten vloeren bedrijf overbrengen van generatie op generatie.

Ons is de liefde voor de grondstof hout er van jongs af aan ingebracht.

Waar liefde is voor een grondstof hout betekent dit impliciet een grote mate van respect voor hout en de bossen waaruit ons hout komt.

Worden deze bossen bedreigd dan wordt Fairwood bedreigd.

Bedreigde bossen kunnen alleen instand worden gehouden met verantwoord bosbeleid.

Winst op korte termijn is het domste wat de houtbranche kan nastreven.

 Wordt er niet geinvesteerd in goed bosbeleid dan is er geen toekomst voor onze branche.

pefc houten vloeren

Houtboer

Vroeger werden wij als kinderen op school geplaagd met de uitspraken dat wij kinderen waren van een houtboer.

Nu zijn we dus zelfs houtboeren geworden.

De therm "houtboer" beschouwen wij nu echter als een geuzentitel.

Een boer zorgt voor de beste condities van zijn mogelijke oogst.

Daar is hij de meeste tijd mee bezig. Pas als hij alles goed heeft gedaan zal hij een goede oogst kunnen behalen.

De houtbranche moet ook alles doen om te zorgen voor langjarige oogsten in productiebossen.

Van oerbossen moet zij echter afblijven.

Niet voor zijn geweten, maar voor zijn toekomst.

Meer nog dan bij andere boeren moet de houtbranche worden beschermd door sterke overheden.

Overheden moeten de condities scheppen dat malafide houthandelaren, palmolie producenten, landbouw, bouwbedrijven etc de houtoogst niet kunnen verstoren.

fairwood fsc houten vloeren

Fairwood FSC® ® en PEFC gecertificeerd

FSC® en PEFC zijn 2 keurmerken van bewust bosbeleid.

Zij zijn belangrijke instrumenten om het milieubeleid te reguleren en slechte spelers op de markt te dwarsbomen.

Fairwood is volledig gecertificeerd door het FSC® keurmerk als door het PEFC keurmerk.

Fairwood staat niet alleen voor groen beleid , maar ook voor eerlijke voorlichting

De naam "Fairwood" zegt niet alleen iets over een groene instelling, maar meer nog over de instelling eerlijkheid.

In naam van de eerlijkheid mogen wij niet alleen spreken over onze idealen en over de idealen van FSC® en PEFC.

Ondanks dat het houtbeleid en bosbeleid in landen met sterke overheden grote stappen vooruit maakt (veelal m.b.v universiteiten), geldt dit niet voor de landen met zwakkere en corrupte overheden.

Nog maar niet te spreken over de opkomst van palmolie-plantages die grote gebieden met oerbos doet verdwijnen

Bovendien werken de hierboven genoemde keurmerken soms niet al te goed samen en bestaat er op zijn zachts gezegd vorm van rivaliteit.

Zo heeft Fairwood de laatste jaren eerder een teruggang gezien van zagerijen die FSC® of PEFC hout aanbieden dan een sterke toename.

Dit geldt zeker ook voor de zagerijen in het oosten van de VS.

Hier zijn vele kleine boseigenaren en deze moeten afzonderlijk aan de (financiele)eisen van bijvoorbeeld FSC® voldoen.

Dit weegt vaak nauwelijks op tegen de extra opbrengst die FSC® houten vloeren oplevert.

Ook hebben wij moeten constateren dat de vraag naar een iets duurdere FSC® houten vloer afneemt naar mate de bouwcrisis in Nederland voortduurt.

Kortom ook de klanten werken niet altijd mee. 

Was de wereld maar zo eenvoudig dat er zoiets bestaat als; fouthout en goedhout.